Om The Norway-Times

Daglige nyheter er limet i samfunnet, definerer problemene vi bryr oss om som et fellesskap. Vi fanger essensen av Norge ved å finne historiene som forteller oss hvem vi er og hvem de andre menneskene er der, bryter ned barrierer og bringer oss nærmere sammen.